Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
Ik zal tl eens verhalen, waarom hij dal daar
geplaalst heefl; ik heb hel zelf van hem gehoord.
Toen ik er onlangs iels moesl gaan beslellen,
kwam er juist een aanzienlijk heer binnen ; deze
zag de spreuk: Bid en werk , en vraagde nu:
« Baas, hebt gij dat daar laten plaatsen /"'
« Ja, mijnheer ," antwoordde de schoenmaker.
« Gij zult dus zeker veel van die spreuk hou-
den ," hernam de heer.
« Zij herinnert mij aan eene bijzondere waar-
heid , sprak de baas, hoor maar." Daarop ver-
telde hij hel volgende:
« Toen ik vóór eenige jaren hier als baas ging
wonen, werkle ik, van 's morgens vroeg tot
's avonds laat, ijverig door. Ik was zuinig en
trachlle altijd het werk zoo goed te maken , als
ik kon. Ik dacht, dat het zoodoende wel goed
zou gaan , en vergal den zegen van God over
mijn werk af te smeeken. Maar het ging niet,
zooals ik dacht. Dikwijls viel mij hel werk legen.
Ik had onderscheidene ongelukken , en hij al mijne
vlijt kon ik nauwelijks mijn brood verdienen; ja,
ik zou weldra genoodzaakt geweest zijn, dit huis
te verkoopen, ten einde de gemaakte schulden te
betalen. Ik klaagde hierovei' eetis aan onzen
eerwaarden heer Pastoor, en deze zeide tot mij:
(.(Ik weel, dat gij ijverig werkt; maar bidt gij