Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
zij zich den vorigen dag zoo schielijk ver-
wijderd had. (c Ach , sprak Rozalia , gij
hadt twee juffrouwen bij u." «Welnu,
mochten deze dan niet weten, dat gij
mijne vriendin zijt ?" vraagde Maria verder.
«O jawel, en daarom ging ik ook niet
weg, hernam Rozalia, maar ik had eene
kruik met water gevuld, en daarover
schaamde ik mij."
Hierop begon Maria luide te lachen en
zeide: «Is het dan schande eene kruik
met water te dragen? Waartoe hebben
wij dan handen ? O neen, werken is geen
schande ! Het is veeleer schande den ar-
beid te schuwen ! Waarlijk , mijne vrien-
din , ik bemin u nog veel meer, omdat
gij uwe moeder altijd zoo goed in de huis-
houding behulpzaam zijt."
«Ja, maar water te dragen past toch
enkel dienstbodenantwoordde Rozalia.
Maria wilde hare vriendin gaarne van deze
verkeerde denkwijze terugbrengen , daarom
vraagde zij : (( Hebt gij dan nooit gehoord ,
waar de knecht van Abraham de deugd-