Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
weinige levensmiddelen groeien. Indien de bewoners
dier eilanden de vrucht van dien boom niet bezaten,
dan zouden zij een voor hen schier noodzakelijk
voedsel missen. Deze boom, die veelal meer dan
veertig voeten hoog is, draagt namelijk, gedurende
acht maanden van het jaar, groote en schoone
vruchten, welke somtijds meer dan vier pond wegen.
Als deze vruchten volwassen zijn, worden zij afge-
plukt, van de groene schil ontdaan en tusschen
heete steenen gebakken. Hierdoor verkrijgt men in
een paar uren eene smakelijke spijze, die met ons
beste wittebrood veel overeenkomt. Dit brood heeft
eene helder bruine korst, is van binnen zeer wit en
heeft eenen zuiveren smaak , die aangenamer is dan
die van ons brood. Ook maakt men van deze
vruchten een deeg, dat men laat verzuren en dan
maanden lang kan bewaren, zonder dat men voor
bederf behoeft te vreezen.
Gij zult gemakkelijk begrijpen , dat dit zeer nuttig
is , wijl anders de bewoners der eilanden , waar deze
boom wast, gedurende de vier overige maanden , dat
hij geene vruchten voortbrengt, een voornaam voe-
dingsmiddel zouden missen. Het voedzame meel, dat
deze vrucht oplevert, wordt daarenboven nog op
onderscheidene wijzen tot spijzen bereid. Dit is echter
niet het eenige voordeel, hetwelk men van dezen
boom geniet. Men weet door insnijdingen in de
vrucht of in den stam, nog een verkwikkend en
welsmakend sap te bekomen , en de bladeren worden