Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
aan mijnen heiligen Engelbewaarder Ie danken.
Hij heeft mij zeker daarom zoo bijzonder beschermd,
omdal ik hem nog , voordal ik uit hel huis ging,
om zijne bescherming verzochl had."
Hierop hernam de vader: «Zeker, mijn kind,
het Avas eene wijze schikking van den goeden
God, die uw betrouwen op en Engelbewaarder
heeft willen beloonen, door u op deze wyze te
redden. Denk dus altijd :
Gods Engel tcaakt op hij let op al uio wegen;
Ah gij Zijn voorspraak vraagt, hebt gij ze ras verkregen.
4e LES.
De broodboom*
God is een wijze en liefderijke Vader, die al zijne
kinderen teederlijk bemint en voor allen zorgt. Alles
wat in de natuur bestaat, doet ons dit duidelijk
zien , en vooral zien wij zijne goedheid en wijsheid
uitschijnen in eenen boom, waarvan de naam boven
deze les geschreven staat.
Gij verlangt zeker hiervan iets meer te vernemen :
welaan, luistert dan.
De broodboom groeit voornamelijk op de eilan-
den , welke in de Stille zee gelegen zijn, en wel in
die plaatsen, waar, door de groote hitte, slechts