Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
over (Ie brug; doch hoe onlslelde hij , toen hij
aan den anderen kant gekomen was.
Dc brug stortte eensklaps met een ijselijk ge-
kraak in den vloed, en indien Eduard er maar
een weinig later overgegaan ware, zou hij onge-
twijfeld omgekomen zijn.
Vol schrik zag iiij om, en nu ontdekte hij, dat
twee jongens, die hij nog even te voren gesproken
had, onder een akelig gekerm door den vloed
voortgedreven, en tegen het ijs verbrijzeld werden.
Eduard bedacht met verwondering, dat hij deze
redding voorzeker aan zijnen Engelbewaarder te
danken had. Geheel aangedaan riep hij dan ook uit:
«O mijn getrouwe Engelbewaarder, ik bedank
u , dat gij mij hier zoo wonderbaar geholpen hebt;
want als gij niet voor mij gezorgd hadt, zou ik
wellicht, evenals mijne beide makkers, in hel
water zijn omgekomen. Ach , blijf mij altijd zoo
beschermen."
Toen hij te huis kwam verhaalde hij aan zijne
ouders, wal er gebeurd was, en voegde er bij ,
dat hij nog even te voren bij zijne beide makkers
geweest was. « Eerst, zeide hij, meende ik samen
met hen over dc i)rug te gaan; maar dicht bij
de brug ben ik iets vooruitgeloopen. Hoe dat
kwam , weel ik zelf niet, ik heb het zekerlijk