Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
eenc erfenis spreek, dan bedoel ik geen
geld of goed op deze wereld ^ dit heb ik ,
voor zoover ik weet, niet te verwachten,
en dit kan ons ook niet gelukkig maken.
De erfenis , die ik verwacht, dat zijn de
schatten, die wij na dit leven in den
Hemel zullen ontvangen ^ daar zullen wij
bij den goeden God, onzen Hemelschen
Vader, voor al onze moeite en zorgen
overvloedig beloond worden. Mag ik dit
nu niet met recht eene rijke erfenis noe-
men? Wij zijn wel arm in deze wereld^
doch indien wij God maar getrouw dienen,
zullen wij eens in den Hemel eeuwig zalig
worden; daar zullen wij rijker zijn, dan
ooit een koning op aarde geweest is. De
gedachte aan de erfenis in den Hemel ver-
schaft mij zooveel vreugde, dat ik bij al
mijn lijden recht gelukkig ben. En gij,
mijn kind, tracht u ook altijd met het
uitzicht op deze erfenis te verblijden."
Hoe arm een meuscli ook zij,
Hij heeft geen nood te vreezen j
AU hij slechts deugdzaam leeft,
Zal God zijn erfdeel wezen.