Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scanScanned page
Ter Drukkerij van het R, K. Jongrens-Weeshuis
zijn onder meer andere de volgende schoolwerkjes
uitgegeven.
Leesboekje VQor eerstbeginneiid^ kinderen : 1 — 4 stukje.
Gemakkelijk leesboekje ten dien^ der Katholieke Jeugd,
bevattende : leesoefeningen van eenlettergrepige woorden.
Leerboekje voor kleine kinderen. Oefeningen in meer-
lettergrepige woorden.
Leesboekje voor kinderen der laagste klasse.
Nuttige Lessen voor jonge kinderen. Leesboekje voor
de laagste klasse ^e^^r K^helieke school.
Het Leergierige Kind ,, dit^. ^^ ^ .
De Goede Kinderen, een leeso. "voor Katholieke scholen.
Vader Theodorus en zijce kinderen, dito.
De kleine Lezer, dito.
Leerzame verbalen ten dienste der Katholieke Jeugd.
De Vriend der Kattiolieke jeugd, een leesb. voor de scholen.
De Katholieke Kindervriend , of nuttige en aangename
verhalen voor de jeugd. ' *.
De Katholieke^ Raadgever"* een le^fcöek voor meer ge-
vorderde IfinOfirpW. V."
Merkwaardige Vern
en * voorbeeldt n ten dienste der
Katholieke jei^d. Een leesboek voor de hoogste klasse.
Geschied- en Aardrijkskundige MengeUngen dito.
ATu