Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
er hier en daar iels van vinden. Ook zijn er vele
andere vertellingen bij ; waar ik die gehaald heb,
kan ik u met Ivvee woorden niet zeggen. — Ik
hoop , dat ze u zullen bevallen.
----
2e LES.
Dc erfenis.
De ouders van Dirk zijn zeer arm. Met
veel moeite verdienen zij nauvt^elijks zoo-
veel , dat zij zich zeiven en hunne kinderen
van het noodigste voedsel kunnen voorzien.
Zij zijn echter zeer braaf, leven zeer ver-
genoegd, en wanneer zij somtijds al eenig
gebrek moeten lijden, troosten zij zich met
de rijke erfenis, die zij verwachten. Dirk
had reeds dikwijls gehoord, dat zijn vader
en zijne moeder met elkander over eene
erfenis spraken; maar hij wist niet, wat
dat voor eene erfenis was. Daarom vraagde
hij eens aan zijnen vader, van wien zij
toch die erfenis zouden krijgen , waarover
hij al zoo dikwijls had hooren spreken.
« Mijn kind , zeide de vader , als ik van