Boekgegevens
Titel: Eerste onderrigt in de natuurlijke lees-leerwijze
Deel: 6e stukje
Auteur: Vries, J.J. de
Uitgave: Leeuwarden: U. Proost, 1858
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9261
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202291
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste onderrigt in de natuurlijke lees-leerwijze
Vorige scan Volgende scanScanned page
25. Ver-volg.
Nie-mand had Jan in het wa-ter zien
val-len en hij was ze-ker-lijk ver-dron-
ken , wa-re de ar-me Piet, die vaak
door Jan Trotsch mis-han-deld en ge-
sla-gen was, daar niet juist voor-hij
ge-ko-men. Die goe-de jon-gen dacht
niet meer aan het kwaad, dat Jan hem
ge-daan had. Hij liep schie-lijk naar
de sloot en stak Jan de hand toe, om
hem te hei-pen. En wat meent gij, was
Jan nu ook te trotsch, om zich door den
ar-men Piet te la-ten red-den? o Neen!
Hij greep de hand van Piet, en stond
spoe-dig weêr op den wal. Maar hij
schaam-de zich, om-dat hij Piet zoo
vaak ge-sla-gen had. Van dien oo-gen-
blik ver-acht-te Jan nim-mer ar-me
men-schen. Men kan nooit we-ten,
zei-de hij, hoe ar-me men-schen ons
nog van dienst kun-nen zijn.