Boekgegevens
Titel: Eerste onderrigt in de natuurlijke lees-leerwijze
Deel: 6e stukje
Auteur: Vries, J.J. de
Uitgave: Leeuwarden: U. Proost, 1858
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9261
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202291
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste onderrigt in de natuurlijke lees-leerwijze
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
TOE-GIFT.
20. De bra-ve Hen-drik.
Hen-drik was eens met zijn' Va-der en
Moe-der bij den boer, die hun bo-ter
brengt. — Mag ik wel eens in den hof
wan-de-len? vraag-de Hen-drik aan
zijn' Va-der. Ja, zei zijn Va-der, maar
gij moogt ner-gens aan-ko-men. Hen^
drik be-loof-de dit en ging heên.
In den hof zag hij een' boom vol rij-pe
ker-sen.Het was net, als de ker-senhem
toe-lach-ten. Hij stak zij-ne hand uit
om te plukken; maar hij be-daehtzich
en zei: neen! ik wil niet on-ge-hoor-
zaam zijn, — en daar-op liep hij weg.
Zijn Va-der stond met den boer ach-ter
ee-ne heg enhoor-deenzag al-les. De
goe-de boer pluk-te nu een korf-je
vol ker-sen, gaf die aan Hen-drik en
sprak: lie-ve jon-gen! de-ze ker-sen
zijn voor u, om-dat gij ge-hoor-zaam
zijt. Hoe zou-den die ker-sen Hen-
drik ge-smaakt heb-ben ?