Boekgegevens
Titel: Eerste onderrigt in de natuurlijke lees-leerwijze
Deel: 6e stukje
Auteur: Vries, J.J. de
Uitgave: Leeuwarden: U. Proost, 1858
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9261
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202291
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste onderrigt in de natuurlijke lees-leerwijze
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
15. De woes-te Dirk.
Bui-ten de school mó-gen de kin-de-
ren niet schreeu-iven en ra-zen; zij
moe-ten stil enzé-dig naar huis gaan
enjé-gens ie-der vrien-de-lijk zijn.
Dé-ze les kré-gen de kin-de-ren al-lijd
mé-de, als zij uit de school gin-gen. Elk
deed, wat Mees-ter zei, maar Dirk
stoor-de er zich niet aan. Hij schreeuw-
de langs de straat en deed an-de-re
kin-de-ren kwaad.
Toen Mees-ter het slech-te ge-drag van
Dirk ver-nam, speet het den goe-den
man zeer, en hij zei-de: öm-dat Dirk
an-de-ren kwaad doet, en zich ön-or-
de-lijk öp straat ge-draagt, daar-öni
moet hij zoo lang in de school na-blij-
ven, tot de an-de-re kin-de-ren te
huis kun-nen zijn.
Maakt het schreeu-wen langs de straat
Öns bij ie-der-een ge-haat;
Dan wil ik ge-dü-rig vra-gen:
Heeft men ó-ver mij te kla-gen?