Boekgegevens
Titel: Eerste onderrigt in de natuurlijke lees-leerwijze
Deel: 6e stukje
Auteur: Vries, J.J. de
Uitgave: Leeuwarden: U. Proost, 1858
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9261
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202291
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste onderrigt in de natuurlijke lees-leerwijze
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
eeu.
13. De ver-jaar-dag.
Mor-gen wordt ön-ze Al-bert tien jaar, zei
Vé-der, mij dacht, wij moes-ten hem een
pren-te-boek gé-ven, öm-dat hij vlij-tig leert
en ge-hoor-zaam is. — Daar-öp ging Vd-der
naar den win-kel en kocht een heel mooi
boek met pren-ten er in. —
Al-bert was öp zijn' ver-jaar-dag zeer ver-
heugd; hij dan-ste en spröng van blijd-schap.
Maar nog blij-der werd hij, toen Vé-der hem
het pren-te-boek gaf, met dé-ze woor-den:
Al-bert! zie hier een ver-j aars-ge-schenk;
wees al-tijd braaf en leer-zaam, dan doet gij
öns en üw' Mees-ter veel ge-noe-gen.
Al-bert be-dank-te zij-ne Ou-ders en be-keek
ter-stönd de pren-ten. ó. Riep hij, hoe vé-
le die-ren! Een leeuw, een tij-ger, een
beer.... Ila! ook vó-gels. Daar is een paauw,
een meeuw, een' duif, een spreeuw; ja, ik
weet niet, wel-ke die-ren al meer!
In dit boek-je zal ik vlij-tig lé-zen. ^