Boekgegevens
Titel: Eerste onderrigt in de natuurlijke lees-leerwijze
Deel: 6e stukje
Auteur: Vries, J.J. de
Uitgave: Leeuwarden: U. Proost, 1858
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9261
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202291
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste onderrigt in de natuurlijke lees-leerwijze
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
11. Het be-leef-de meis-je.
De ou-ders van An-tje wa-ren zoo
arm, dat zij hun-ne kin-de-ren niets
kön-den la-ten lee-ren.
Eens, toen An-tje voor de deur zat,
ging er ee-ne Juf-vrouw voor-bij, die
haar vraag-de, of zij ook een jön-ge-tje
met een' bök ge-zien had.
Ja wel, Juf-vrouw! sprak het meis-je
heel vrien-de-lijk. —
Zijt gij niet öp de school, mijn kind ?
her-nam de Juf-vrouw.—
Ach neen. Juf-vrouw! zei-de An-tje,
mij-ne ou-ders zijn te arm, öm het
school-geld te be-ta-len.
Daar-öp ging de Juf-vrouw bij de ou-
ders van An-tje, sprak met hen, en den
vol-gen-den dag kwam het goe-de kind
öp de school en op den naai-win-kel.
Daar leert zij nü lé-zen, schrij-ven,
naai-jen,en nog meer nut-ti-ge din-gen.