Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
öö b ij b e l s c h e
j. d. w. schicn nooit zou gekomen zijn, zoo lang
3419— de zaken op den ouden voel gebleven wa-
^000. lei, Hierin blinkt dus allerbijzundersl de
bestelling en het besluur van god door.
3, De Makkabeesche Vorsten deden veel
tot herstel en bloei van de Godsdienst.
Zulk een tusscheninvallend tijdperk was zeer
noodig, om eene voorbereiding to maken
van die tijden, in welke de Hersteller van
Godsdienst en zeden geboren werd. — Dit
tijdstip leert ook, wat een volk doen kan
tot herstel van Godsdienst en vrijheid, wan-
neer er eenstemmigheid en welbestuurde geest-
drift gevonden wordt.
4. Het daarop volgende zedebederf, nieuw
verlies der vrijheid, onderlinge verdeeldhe-
den en de veroveringszucht der Romeinen:
dit alles moest het verlangen naar een'
Verlosser meer en meei' opwekken, hetwelk
dan ook zoo sterk werd, dat, in het laatst
van dit tijdvak, die verwachting niet alleen
bij Joden, maar zelfs bij andere volken
plaats vond. — Zoo werd met wijs beleid
de komst van jezüs voorbereid, en daar-
voor het beste tijdstip uitgekozen, waarop
eene geheel nieuwe schikkmg van zaken
stond te gebeuren, welke op de gansche
wereldgeschiedenis zulk een' sterken invloed
zou maken, en ook dadelijk veroorzaakt
heeft.