Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
geschiedenis. 87
J. d. W,
3419—
4000.
gemengde aanmekkinge»
over de geschiedenis tan het zesde tijdvak.
1. De vernedering, in welke de Jo-
den, gedurende de Babylonische gevangenis,
zich bevonden, had een tweeledig nut.
Vooreerst werden de Joden genezen van
hunne zucht tot afgoderij, door de over-
tuiging van gods magt en waarheid in de
uitvoering zijner bedreigingen en beloften.
Dat zij overwonnen en weggevoerd zouden
worden, was gewaarschuwd; terwijl hunne
verlossing, na een tijdvak van zeventig
jaar (men moet die tellen van het
eerste regeringsjaar van nebükadnezar,
het derde van jojakim), ook voorzegd en
nu waarlijk vervuld was. Zij hebben na-
derhand zulk een' afkeer van de afgoderij
gehad, dat zij door bedreigingen, noch be-
loften daartoe overgehaald konden wor-
den. — Vervolgens kregen andere volken,
door de verkeering met de Joden, kennis
van den waren god, zoodat velen de
Joodsche Godsdienst omhelsden en Joden-
genooten gr.noemd werden. Cyrus zelf
was door de kennis van deze Godsdienst
getroffen.
2. De omwentelingen, in onderscheidene
Rijken voorvallende, baanden den weg tol
de terugkomst der Joden in hun Vaderland,
waartoe weleer geen uitzigt was, en mis-