Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 85
11. Weike veranderingen vielen er in helJ. d. "W.
Babylonische Rijk voor? — Wie gaf aan3419—
de Joden verlof, om naar hun Land we-^*^^'
der te keeren? — Wie maakten er gebruik
van, en onder wiens opzigt geschiedde deze
logt?
HL Begon men terstond met den tem-
pelbouw ? — Waardoor en hoe lang werd
dat werk gestaakt? — Wanneer werden de
tempel en stad voltooid?
Hoe hadden de Joden hel onder de
Koningen van Perzië? — Door wien werd
esra naar Judea afgezonden, en wie ver-
trokken met hem? — Wat verrigtte esra? —
Wie werd naderhand als Landvoogd we-
derom afgevaardigd? — Wal deed nehe-
mia? — Hoe lang bleef hij daar, en welke
Profeet leefde toen?
V. Hoe werden de zaken na den dood
van keiiemia bestuurd? — Door wien werd
Judea ingenomen? — Onder wiens magt
kwamen de Joden na den dood van alexan-
der? — Hoe ging het hun ten tijde van
ptolomeus?
VL Hoe ging het den Joden, toen zij
onder de Syriërs waren? — Welk gevolg
had de onderdrukking van antiochl'S epi-
phanes? — Hoe noemde men deze Vor-
sten , en wie waren de voornaamste onder
hen ?
VII. Waardoor kwamen de Joden onder
de magt der Romeinen? — Hoe handelden
deze met den tempel en de stad?
VIII. Hoedanige magt kreeg anti-
pater? — Welken post bekleedde zijn
zoon iierodes eersl, en hoe werd hij
Koning? — Welk karakter bezat hero-