Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
geschiedenis. 83
en zonen. Deze iierodes regeerde, toen je-J. d. "W,
zus christus geboren werd. —
De Joden waren nu weder in naam vrij, ^000-
maar durfden echler niels doen, zonder ver-
lof der Romeinen. De oude verdeeling des
Lands was geheel in onbruik; men onder-
scheidde het thans in Judea, Samaria, Ga-
lüea^ Ilurea en Trachonitis. — Het volk
werd nu algemeen Joden genoemd.
IX. In dit tijdvak onderging de Gods- Staat
dienst eenige wezenlijke hervormingen. De van de
Joden vervielen niet weder tot afgoderij. —Gods-
Er werd, op last van ptolomeus puila-'
delphüs, die, een voorstander der o®'®®'"'^*^ha^ en
heid zijnde, eene groote boekverzameling ^^^ ^^^^^^
van de voornaamste Werken liet aanleggen,
tot dat einde eene Grieksche overzetting
van de gewijde Boeken der Joden vervaar-
digd, en in deze boekerij geplaatst, waar-
door vele Joden, die in vreemde Landen
woonden, en het Hebreeuwsch niet al te
wel verstonden, gelegenheid kregen, die
Boeken dus in het Grieksch te lezen,
hoewel de Hebreeuwsch sprekende Joden
zeer afkeerig waren van deze overzetting.
Het verval en afnemen van deze oorspronke-
lijke taal der Joden, zoowel als hunne lotge-
vallen, zijn ook de redenen, dat er geene
dichtstukken uit dit tijdvak gevonden wor-
den. Er waren echter onder hen nog ver-
scheidene geleerde mannen. Esiu en ne-
hemia hebben zich beiden als Schrijvers
bekend gemaakt, en van DANiëL, uaggaï,
zacharia en maleachi zijn ook nog
Boeken voorhanden. Door de synagogen
en scholen werden Godsdienstkennis en an-
dere kundigheden levendig gehouden.
6*