Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
82 b ij belsche
J. d.W. diep in Azië waren doorgedrongen, en het
3419— naburige Syrië bemagtigd was, alwaar
thans pompejus met een leger in bezetting
lag. Op aanraden van een' Idumeër,
antipater, die ecn Jood geworden was,
riep hyrkani's de magt van dezen pom-
pejus in, waardoor hij wel in het be-
J. 3891. wind gesteld werd; maar ook tevens het
Joodsche Land onder de magt der Ro-
meinen geraakte, die dan ook, kort daarna,
er een' inval in deden, den tempel
deerlijk plunderden en vele Joden gevangen
namen.
Afkomst Vin. Antipater regeerde door hyr-
j'»- kanus, die een log, laf man was, en
■■»"er ^jgj jjich, toen hij, wegens een' vijande-
KODEs^ lijken inval, naar Rome gevlugt was, zoo
bemind te maken bij den Keizer, dat deze
hem tot Landvoogd aanstelde, en zijne zo-
nen aanzienlijke posten kregen. Een dezer
A zonen was uerodes, die naderhand de
Groote genoemd werd. Deze was reeds bij
zijns vaders leven Landvoogd van Judea, en
na diens dood Viervorst (Bestuurder van
het vierde gedeelte van het Land) in dat
gewest. Eenigen lijd, wegens een' vij-
andelijken aanval, naar Rome gevlugt zijnde,
won hij zoo zeer des Keizers gunst, dat deze
J. 3965.hem tot Koning van Judea verklaarde, en
hem daarin door een Romeinsch leger beves-
tigde. — Herodes maakte zich zeer gehaat
bij hel volk, zocht de Romeinen te belie-
ven, en liet, enkel uit Staatkunde, den
tempel te Jeruzalem prachtig en kost-
baar herbouwen. Hij maakte zich schuldig
aan vele gruwelen, en bezoedelde zich met
vele moorden, zelfs van zijne eigene vrouw