Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 81
Na den dood van alexander, werd zijnJ-d. "W«
Rijk onder zijne Legeroversten verdeeld,
hetwelk ten gevolge had, dat Judea dan^^*^'
eens bij Syrië, dan eens bij Egypte gé-
voegd werd, al naardat een van hunne
Koningen de overmagt had. Eerst on-
der de mag! van Egypte zijnde, voerde
ptolomeüs honderd duizend Joden naar
Egypte^ die hier tot allerlei werk gebruikt
werden, maar tevens ook eenige geleerd-
heid opdeden, en de Grieksche taal leerdenJ- 3693.
spreken (*).
VI. In het vervolg onder de magt der De Mak-
Syriërs gerakende, hadden zij zooveel van kahee-
derzelver Koning antiociils epipiianes te^^®
lijden, dat dil hen tot zelfverdediging aan-
spoorde, waardoor eeniüe dappere Hoofden
opstonden, onder wier Keleid de Joden zich
waarlijk vrijvochten, en weder een' aan-
merkelijken bloei verkregen. Deze helden
werden Makkabeesche Vorsten genoemd ;J. 3837é
de beroemdste onder hen waren judas,
jonathan en simon. Het Land zou we-
derom geheel hersteld zijn geworden,
indien treurige verdeeldheden niet een'
ongelukkigen ommekeer van zaken veroor-
zaakt hadden.
VIL De oneenigheden stegen ten hoog- Zij ge-
sten trap in het Joodsche Land, vooral ralten
toen er verschil ontstond tusschen de twee onder dc
broeders iiyrkanus en aristorulus, ^^^
hunner de regering in handen zou heb-
ben, zoodal het tol een' burgerkrijg kwam
In dezen lijd hadden de Romeinen zulke
groote veroveringen gemaakt, dal zij zelfs tot
(•J De Boeken der Makkabeë'n.