Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
B ij BELSCHE
J. d.W. den naam van Oud Verbond:
3419—
4000.
liet be-
J. 3561.
De Jo-
den on-
der de
magt van
andere
Konin-
gen.
dehuizen oprii<len, die men synagogen noem-
de, in welke de Wet gelezen en verklaard
werd, en slelde eene reglbank aan, wel-
ker leden uit geestelijke en wereldlijke
personen gekozen werden, en die over Gods-
dienstige zaken vonnisden. — Eenige jaren
later zond artaxij-RXES zijnen Mondschenker,
den Jood nehemia , een aanzienlijk en braaf
man, als Landvoogd naar het Joodsche
Land. Deze bezorgde de verdere herbouwing
van Jeruzalem — bragt de burgerlijke Staats-
regeling in orde — nam de Landvoogdij
twaalf jaar waar — en keerde toen naar het
Hof van Perzië terug. Maar na vijfjaar her-
vatte hij zijne Landvoogdij te Jeruzalem^
alwaar hij denkelijk gestorven is.
In dezen tijd leefde de Profeet maleacifi,
welke zich veel moeite gaf, om zijne Land-
genooten tot eensgezindheid en Godsvrucht
aan te sporen; hun levens verzekerende, dat
de tijd met rassche schreden naderde, in
welken de Messias zou verschijnen (*).
V. Hier eindigen de berigten der gewijde
Schriften, en laten eene gaping open tot aan de
geboorte van jezcs, welke men echter uit ande-
re geloofwaardige berigten kan aanvullen, waar-
uit bekend is, dal. na den dood van neüemïa,
de Joodsche burgerlijke zaken ook door hunne
Hoogepriesters werden waargenomen, die aan-
gesteld werden en afhankelijk waren van die
Koningen, welke hen overwonnen hadden. —
Alexander, den Koning van Macedonië^ het
Perzische Rijk veroverd hebbende, viel het
Joodsche Land van zelf in handen.
C) Esra YI—X. JVehemia.