Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
geschiedenis. 79
den, ja zelfs zich naar een afzonderlijk land-.T-d.W.
schap begaven, daar zij hunne bijzondere
Godsdienst uitoefenden; welk landschap se-'^*^^'
dert, naar hen, Samaria genoemd werd.
Eindelijk mogt dan te Jeruzalem weder
een nieuwe tempel ingewijd worden, die,
ofschoon niet zoo prachtig als de oude,
echler geschikt was, om de uitwendige
plegtige Godsdienst, op de wijze, door
MOZKS voorgeschreven, te verrigten. üe**"
stad werd ook meer en meer opgebouwd,
en alles kreeg eene betere gedaante (*}.
IV. De Joden waren nog wel onder- Gezant-
worpen aan de Koningen van I^erziè^ wel-®chap
ken zij schattingen moesten betalen; maar*®"^®^^
daarvoor genoten zij ook dier bescher-
ming en vele voorreglen. — Onder de re-
gering van artaxerxes (f) werd zelfs
zekere esra, een braaf man uil het ge-
slacht van AüRON, met anderen uil het
Priesterlijk geslacht, afgevaardigd naar het
Joodsche Land, om de Godsdienst te her-
vormen en vele zaken te regelen. Twee
duizend Joden keerden, bij deze gelegen-
heid, naar hun Vaderland, medenemende
de nog overgeblevene gouden vaten, die
aan zerubbabel niet waren medegegeven. —
Esra herstelde het verval in de Gods-
dienst, dat hij overal vond, en gaf er, zoo-
veel mogelijk, de oude inrigting aan.
Hij verzamelde de gewijde schriften bij elk-
ander, welke nu nog overig zijn, onder
(•) Esra IV en T. ÏIagGv*!, zacharia.
(f) Men zie oois vooral in dit tijdvalc, over de
Perzische opvolging en Joodsche Regenten , de Tijd-
tafel na, en late de leerlingen daarin zoeken.