Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
B IJ BELSCHE
J. d. W.
3419—
4000.
J. 3466
Herbou-
wing van
de stad
en den
tem pet.
een aantal van twee en veertig dmzend men-
schen. die deze jrelegenheid aanvatleden, en
zonder onderscheid van stammen (welke ver-
deeling reeds in onbiuik was^ naar hun Vader-
land blijmoediij optrokken, met zich nemende
de, door cyrus teruggegevene, gouden en zil-
veren gereedschappen des tempels, en eene
menigie geschenken, hun gulhartig door de
Babyloniërs medegedeeld. Zkrlbbabel, een
klemzoon van zedekia, was de leidsman en
bestuurder van dezen optogt, vergezeld zijnde
van den Priester jozüa, uit hel geslacht van
den laatsten Hoogepriester (*).
II!. Terugkomende in h-ruzatem., kon-
den de oude lieden hunne droefheid niet
verbergen over den vervallen' staat, waarin
zich alles bevond. Men begon terstond
de herbouwing van den tempel;
werden spoedig verhinderd door
wonende Samaritanen (f), die
deel aan dit werk te willen
hebben, helgene de wedergekeerden, uit
vrees voor kwade gevolgen, weigerden. Men
moest dus hel werk eenige jaren staken,
zich vergenoegende met de oprigting van
een altaar op de plaats, waar de tempel
gestaan had, hierbij de uitwendige Gods-
dienst verrigtende, zoo goed mogelijk was.
Haggaï en zacharia , twee thans levende
Profeten, spoorden hel volk tol de hervat-
ting van het begonnen werk aan, hetgene,
onder de regering van een' volgenden Ko-
ning van Perzië, dariüs hvstaspis, gelukte,
op wiens bevel de Samaritanen zich slilhiel-
met moed
maar zij
de aldaar
voorgaven,
(•) Het Boek dahicl. Esra I—III.
(f) Zie ye Tijdvak , § IX.