Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
geschiedenis. 77
uitredding • uit een groot gevaar, zoo bemind J d. W.
bij deze vreemde Koningen maakten, dat zij^^*'^—
in aanzienlijke Staalsbedienmgen geplaatst
werden. — Zij tiadden in dat tijdsverloop,
insgelijks in het Medisch Rijk, een zigtbaar
bewijs van gods bewaring; wordende door
het beleid van eene Joodsche vrouw, esther,
welke aldaar tot Koningin verheven was, be-
vrijd van een' volkomen' ondergang, wel-
ken de nijd van een' Staatsdienaar, haman,
gepoogd had hun aan te doen (*).
il. De veranderingen, welke in het En hun-
Babylonisch Rijk voorvielen, hetwelk, eerst
door den Koning van Medië, darics ,
overwonnen en in verscheidene landschap-
pen verdeeld, naderhand kwam onder
de beheering van cyrcs, of cores, die,
meester zijnde van geheel Azië^ ai de
Landen vereenigde, aan welke hij den
naam van Perzisch Rijk gaf, hadden een'
grooten invloed op het lot der Joden.
Damöl bleef bestendig in de gunst der op-
eenvolgende Koningen, ja ontkwam zelfs
eens gelukkig aan de lagen, dia zijne be-
nijders hem legden. Cyrüs , door dezen
en andere brave Joders, zeer ten voordee-
le hunner Landgenooten ingenomen, gaf,
reeds in het eerste jaar zijner regering,
vrijheid aan alle Joden, om weder naar hun
Vaderland terug te keeren, en Jeruzalem
en den tempel te herbouwen.
Velen, die hier wel geseten waren, en van
de regering des nieuwen Konings veel goeds
verwachtten, toonden geen' lust, om van dit
verlof gebruik te maken. Er was echter nog
C) Het Boek Esther.