Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
BIJBEI-SGHE
ZESDE T IJ D V A K.
Van zkdekia tot jezcs christus; of
van de ivegvoe7ing in de Babylonische
gevangenis tot op de geboorte van
den Zaligmaker,
Behelzende bijna zes eeuwen.
Jaren der wereld 3410—4000. Vóór de
geboorte van chhistus 582—1.
Toestand L /ievenlig; jaar leefden de Joden in
der Jo-de Babylonische gevangenis, zijnde in on-
den in de Verscheidene landschappen verspreid. Beroofd
Babylo- ygj^ eigene landerijen, waren zij ge-
^ noodzaakt, zich op den koophandel toe
gevange-leggen, waartoe dit Land zeer geschikt
was, en waarmede het hun zoo wel ging,
dat velen een aanzienlijk vermogen bijeen-
bragten. Zij hadden het dus in hunnen
tegenwoordigen toestand zeer dragelijk, in
welken het hun nog beter zou gegaan zijn,
indien zij minder tot oproerigheid wa-
ren geneigd geweest. Intusschen waren er
vele braven onder hen, gelijk daniöl,
sadracii, mesacn en abeonrgo, die
zich, door hunne onwrikbare trouw aan
god en zijne dienst, en hieruit gevolgde