Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
74 B IJ B E L S C II E
J. d. "W. Rijk van Israël zooveel eerder, dan dat
2924— van Juda,, een einde nam. — Hier ziet men
34l9. duidelijk bewaarheid de verklaring: Geregtig-
heid verhoogt een volk.
3. De Proleten, welke inzonderheid in
dit tijdvak onder de Israëlielen leefden, had-
den een tweeledig doel, te weten: de slechten
te vermanen, en de braven te vertroosten.
Hiertoe hielden zij het volk voor, hoe
het bestemd was tot de bewaring van
de kennis des eenigen gods, en hoe schan-
delijk dus hunne afgoderij was. Vervol-
gens kondigden zij het strafgeriglen aan,
die de gevolgen zouden zijn van deszelfs
overtredingen, ten einde het daardoor tot
zedeverbetering, vernedering en berouw te
nopen. Daarop toonden zij, hoe die ver-
betering bestaan moest, niet zoo zeer in
olferanden en plegtigheden, maar vooral
in eene veranderde denkwijze en een deugd-
zaam gedrag. Eindelijk gaven zij een uit-
zigt op betere tijden, om de ondeugeiden
met moed aan hunne verbetering te doen
werken, en de deugdzamen onder de volks-
rampen op te beuren. Hieruit ziet men, hoe
nuttig deze mannen waren voor de Gods-
dienst en hel volksgeluk.
4. Hel doel van god, om de kennis van
Hem eens algemeener Ie doen worden,
begon zich reeds meer en meer te ontwik-
kelen. Hij liet dus reeds in dit tijdvak
zulke voorbereidselen gebeuren, die eenmaal
bewerkstelligen moesten, dat het onderscheid
van volk kon opgeheven worden. Door de
Profeten liet Hij de hoop op een' Ver-
losser, en op betere tijden voor de Gods-
dienst, gedurig herhalen; hoe meer de tij-