Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 73
.T d. W.
2924—
3419.
GEMENGDE AAN^ÏERKINGEN
oter de geschiedenis van het vijfde tijdvak,
1. Dit tijdperk loont ons do opkomst
der Koninklijke Regering onder de Israëlie-
ten ; zij was reeds lang in gebruik bij
andere volken, maar sleeds togen de Gods-
regering, bij Israël plaals hebbende. — Wij
zien ook, hoe dil de eerste slap was tot
hunnen ondergang; eerst kwam er eene
scheuring des Rijks, en naderhand de na-
deelige invloed der buitenlandsche Koningen
bij De Israëlielen hadden gelukkiger kun-
nen zijn, wanneer zij bij hunne grondwet-
ten en gehoorzaam aan god gebleven wa-
ren. — Zoo gaal het, wanneer de dwaze
sterveling wijzer wil zijn dan god.
2. In dit tijdvak blinkt het allernaauwst
verband tusschen deugd en volksgeluk door.
In het laatst van salomo's regering za-
gen wij daar een blijk van; maar vooral
is dit duidelijk te zien na de scheuring des
Rijks Toen de zedeloosheid toenam, ver-
meerderden de volksrampen, waarbij tevens
het voorbeeld der Resluurders zeer veel af-
deed. Zoo lang er een braaf Koning aan
het hoofd stond, bleef het volk ook deugd-
zaam en gelukkig, maar als er een on-
godsdienstig, zedeloos Vorst regeerde, was
het volk mede bedorven, en hei geluk ver-
dween. Dit was ook de reden, waarom het