Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
70 b ij BELSCHE
J. d. W. XI. Door deze verwoesting van het Land
2924— der Israëheten, viel er eene groote verande-
3419, ring voor; zij werden overal, in andere
Groote I^iJ^^" Landen, verstrooid; het l.and
verande-werd eerst door weinige arme lieden, over
ring in welke GEOALIA het opzigt had, bewoond;
den toe-niaar daarna nog meer van inwoners be-
stand des pqqCJ ^ waardoor de landbouw verwaarloosd,
de akkers verwoest en de geheele aard-
rijkskundige gesteldheid of verdeehng ver-
anderd werd. — Alen noemt hel tijdvak,
toen dit alles begon voor te vallen, de
Babylonische gevangenis.
VRAGEN
betreffende het vijfde tijdmk der Bijbelsche
Geschiedenis.
L Wanneer voldeed samuel aan den
eisch des volks, om het een' Koning te
geven, en wie werd bel eerst hiertoe be-
noemd? — Welk nut slichtte saül? —
Hoe ging bel in hot vervolg met saul? —
Wie werd toen tot Koning bestemd?
ÏL Wiiardoor kwam david aan het Hof
van saül, en hoe gmg het hem hier? —
Wat deed jonathan? — Werwaarts begaf
david zich? — Hoe stierf saül, en boe
hield david zich?
IIL Werd david terstond Koning over
het geheele volk? — Welk voordeel bragt