Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
1\ VOORBERÏGT.
Dc noodzakelijkheid^ om, binnen het tijdsverloop van
slechts achttien jaar, ivedcr een herhaalden druk van
dit Werkje op te leggen, heeft het bovenvermelde
denkbeeld niet alleen ten volle geregtvaardigd; maar
ook heeft de Maatschappij ^ en elky die zich de moeite
}lier toe gegeven heeft y dc heerlijkste gevolgen bespeurd
van dezen arbeid des verdienstelijken Schrijvers en
r>an de bedoelingen der Maatschappij: hartelijk i^ enscht
zij, dat deze gevolgen bestendig dezelfde blijven, ja
meer en meer mogen toenemen.
Op last der MaaUchappij:
{wasgct?^ uend^. rayekes,
Sccrciaris,
Amsterdam, den G'«" van
Slag t maand, 1822.
üewijl, bij verbruikten voorraad, eeue nieuwe oplage
noodzakelijk geworden was, lieefl de Maatschappij daartoe
aan de Uilgevers de vergunning verleend.
Amsterdam,
Auguslus, 1857.
de Algemceiie Secielaris: