Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
gesCHiEdenis.
69
X. Deze treurige tijden waren een ge-
volg van de ondeugd en den afval des volks
van goï) als hunnen Koning. De gruwe-
lijkste zonden en afgoderij heerschlen er
aan de Hoven, bij de Priesters en onder
het gemeen.
menigte
Pro-
mannen ,
buitenge-
dingen voor-
van persoon,
naam tot het
Gon had hen, door eene
feten (dat is wijze en vrome
die, door gods bijzonderen en
wonen bijstand, toekomende
zeiden, elk, zonder aanzien
waarschuwden, en in gods
volk spraken), op onderscheidene tijden (*),
laten vermanen en op de gevolgen opmerk-
zaam doen maken; maar dit alles baatte
niets: zij gingen in hunne afgoderij en
zedeloosheid voort. Even ras, als zij tol
het geluk opgeklommen waren, even spoedig
daalden zij ook weder neder.
Hierdoor moest de bloei in kunsten en
wetenschappen ophouden; terwijl de gedurige
onlusten van binnen en buiten den lust en
ijver benamen.
Uit dit tijdvak zijn eene menigte van
Boeken der Profeten over, in welke de
fraaiste dichtstukken voorkomen, die een
bewijs opleveren van de vordering in de
Hebreeuwsche dichtkunde, en zeker tegen
de schoonste stukken van andere beschaafde
volken kunnen opwegen; maar ook met dit
tijdstip was zulks gedaan; want sedert heb-
ben de Joden zich nooit weder tot hunne vo-
rige hoogle kunnen verheffen; de rampen had-
den hunnen geest geheel ter nedergeslagen.
J. d. W.
2924—
3419.
Treurig
verval ia
Gods-
dienst,
zeden ea
kunsten*
(*) De Onderwij7.er noerae de namen der Profe-
ten, en late hunnen leeftijd in de Tijdtafel opzoeken.