Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
b ij belsche
J. d. W. in éénen nacht vijf en tachtig duizend
2924— Assvriërs aan de pest, of door een' ver-
o /i i o . ^
ö'Jiy. giftigen wind, dien men samiël noemt;
hierom was de Koning genoodzaakt, met
schande uit het Joodsche Land te vlug-
ten, en zijn leger in alle haast op te
breken. Onder de regering van manasse ,
die eerst zeer ondeugend was, maar na-
derhand door zijne rampen verbeterd werd,
kwam het Rijk weder onder de magt der
Assytiërs; weshalve diens kleinzoon jü-
sia, met zijne onderdanen, als leenmannen
van dat volk, genoodzaakt was, op te
trekken tegen de Egypienaars, die met den
Koning van Babel in oorlog waren, terwijl
de ongelukkige uitkomst van dezen veldslag
hem voor eenigen tijd onder de Egyptische
magt deed bukken; waarna neblkadnezar,
de Egyptenaars vermeesterd hebbende, ook
het Rijk van Juda innam, en er
reeds eenigen als gijzelaars uit wegvoerde.
Hij liet het volk nog in Juda blijven, en
gaf het zedekia tot Koning, die echter af-
vallig 'werd, en dus veroorzaakte, dat ne-
bükadnezar, met een groot leger, het
Land liet veroveren; de inwoners gevangen
naar Babel wegvoerde, en de stad en den
tempel verwoestte, na alvorens de gouden
en zilveren vaten naar Babel te hebben la-
ten brengen. — Zoo nam ook het Koning-
rijk Juda een einde, nadat het negen-
tien Koningen had gehad, onder welke slechts
acht deugdzaam geweest waren: asa, josa-
PÜAT, JOAS, AMASIA, üSSIA, JOTHAM, UISKIA
en JOSiA (*).
(•) De Boeken der Koningen en Chronijken.