Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
geschiedenis.
67
riërs gevoerd worden, ais ook met de J- d. "W.
Edomielen. Eersl bloeiden beide de Rijken —
een' geruimen lijd; maar bmnenlandsche^^^^*
onlusten maaklen er een einde aan, ja
men zag op het laatst niets dan verwar-
ring in de Rijken zelve, en twist onder
elkander. Aciias , Koning van Juda., riep
de Assyriërs te hulp legen IsraëL Ofschoon
hij wel zijn oogmerk mei zijne vijanden
bereikte, werd hij echter zelf ook afhankelijk
en cijnsbaar. Evenwel bleef het |{ijk van
Juda nog beslaan; maar dat van Israël nam
nu reeds, na slechts twee honderd acht en
vijftig jaar bestaan le hebben, een emde. —
Salmanasser , Koning van As.syrië^ over-
won den laatsten Koning ïiosea ; voerde
hem en het volk uit hun Land weg; zond
er eenige volkplantingen in, die zich ver-
eenigden met sommige Joden, welke de
oorsprong der Samaritanen zijn geworden,
In het geheel hebben negentien Koningen over
Israël geregeerd, die alle ondeugend, en aan
afgoderij en zedeloosheid overgegeven waren.
Het derde tijdperk behelst de overige ja- Derde
ren, welke het Rijk van Juda langer, dan tijdperk,
dat van Israël, beslaan heeft; hebbende3282.
in dien tijd nog zeven Koningen over het-
zelve geregeerd. De zaken waren nu echter
ook al zeer vervallen, en het Land cijnsbaar
aan de Assyriërs, waarvan zij, onder de
regering van den deugdzamen Koning ins-
kia, verlost werden; daar het leger van
saneierir (*), door god, Op eene wonder-
derdadige wijze, verdelgd werd, stervende
(*) Men wijze den leerlingen in de Tijdtafel de
opvolging dier Assyrische Koningen aan.
5*