Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
06 b u b k l s c h e
J. d. \V. beeldendienst van twee vergulde koeijen (*)
2924— veranderd, welke jeroboam, om zijne magt
34j9. (g behouden, en tevens hel volk te belie-
ven, te Dan en te Beth el plaatste, waarbij
hij eene vervalschle, willekeurige eerdienst
instelde.
Uit deze scheuring ontstond een binnenland-
sche oorlog tusschen de beide Rijken, die,
beurtelings, vreemde Koningen ter hulp inrie-
pen, maar door de magt van deze weldra ten
ondergebragt werden. — Drie tijdvakken kan
men in deze Rijken onderscheiden (f).
Geschie- IX. In hel eerste tijdperk, na de scheu-
denis der ring, regeerden er in Juda zes, en in Israël
beide negen Koningen. Daarin vielen de oor-
vetdeel'd legen de Egyptenaren, Cuschieten,
in"^ *^j^jgSyriërs, Moabieten, Edomieten en Filistij-
tijdper- voor. Nu regeerde de goddelooze en
ten. befaamde aciiab en zijne Heidensche gema-
lin jesabel, welke zoo vele gruwelen ge-
, hebben, maar daarvoor ook zoo regt-
ƒ ^24 gestraft zijn. In zijn^ tijd deed
'elias vele wonderen, en handhaafde de
eer van den eenigen god treffend tegen
de Priesters van den afgod BaaL — Dit tijd-
perk eindigt met den dood der beide Ko-
ningen in Juda^ en Israël ^ achasia en
joram, die door jehü vermoord werden.
Tweede Het tweede tijdvak bevat zes Koningen
tijdperlf. in Judü en tien in Israël. Daarin
J. 3114. moesten gedurige oorlogen met de Sy-
(*) Overbhjfsels of navolging van de Egypti-
sche afgodsdienst van ^pis en Serapis.
(f) De Onderwijzer late de leerlingen de opvol-
ging der Koningen nazien en opzoet^en in dc Tijd-
talel, welke hierachter gevoegd is. — 1 Kon. XII.