Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESGUIBDEISIS.
65
en lemuel zijn met roem beltend, en be-
halve samuel, die onder DAvms regering
slierf, maaklen zich ook nu nathain en abia
als Profeten kenbaar. — De scholen bloei-
den; hel volksonderwijs was in hooge ach-
ting, en de Israëlieten maakten thans een'
naam onder de volken der wereld {*).
VIII. Na den dood van salomo kwam
er eene treurige verandering in den rege-
ringsvorm, en hierdoor ook in de Gods-
dienst en het volksgeluk. — Reiiabeam,
de zoon van salomo, had de onvoor-
zigtigheid, om, op raad van jonge oner-
varene Hovelingen, laffe vleijers, een ver-
zoek van een aanzienlijk deel des volks,
ter verligling van eenige belastingen, af te
slaan en deze le verzwaren- Twee
stammen, juda en benjamin, erkenden
hem als Koning; maar al de overige stel-
den jehoboam, een' Krijgsoverste, lot
bunnen Koning aan, dien dus hel groolste
gedeelte des Lands in handen viel. — Zoo
kwamen er derhalve twee Rijken te voor-
schijn: — het eene noemde men het Rijk
van Juda^ welks hoofdstad Jeruzalem bleef,
alwaar dus ook de oude Godsdienst best
stand hield, bij welke de Priesfers zich ver-
voegden; dit Rijk heeft altijd zijne Koningen
uit het stamhuis van davïd behouden; — het
andere Rijk werd dat der tien stammen^
of van Israël, genoemd; deszelfs hoofdstad
was eerst Sichern^ maar naderhand Sama-
ria; voor dit Rijk werden Koningen uit
verschillende stammen gekozen; de Gods-
dienst werd hier zeer verwaarloosd, en in eene
J. d. W.
2924—
3419.
Scheu-
ring in
het Rijk
na den
dood van
SALOMO.
(") Spreuken en Prediker.