Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
64 B U B E L S C H E
J. d. W. Schrijver; lerwij! het Hooglied tot eene
2924— proeve van zijn' smaak en uroole verdien-
sten in het heflalhge, naluurhjke en schoo-
ne der dichtkunde verstrekt. Salomo had
echter groote gebreken: door eene menigte
vreemde vrouwen, welke hij, naar de wij-
ze dier tijden, om pracht te vertoonen,
in een vrouwenhuis (Harem) onderhield,
liet deze wijze man zich tot afgoderij ver-
leiden , waardoor hij zich groote onaange-
naamheden berokkende. Üp do grenzen van
het Rijk hadden bedenkelijke onlusten plaats,
torwijl de Profeet hem treurige uitzigten van
scheuring en twist in het Rijk, na zijn'
dood, voorspelde.
Na eene regering van veertig jaar, stierf
J. jjjj ^ jg^ ouderdom van zestig jaar (*).
^^^ VIL Dit gedeelte van ons tijdvak was
standvan^^S gouden eeuw der Israëlieten. Kun-
kunsien bezigheden hadden haren hoogsten
Gods- 'trap bereikt. De landbouw bloeide, naar-
dienstendien deszelfs voortbrengselen, in ruiling
zeden, tegen andere goederen, aan vreemde volken
gegeven werden- De kennis der kunsten
werd vermeerderd door de menigte van Ty-
riërs, weike de fraaiste gebouwen te Jeru-
zalem en elders hielpen zamenstellen, als
ook door de scheepvaart, welke salomo tot
in Afrika en Europa uitbreidde.
Nu vond de kennis van den waren god
bescherming en toejuiching, zij bloeide
meer dan ooit; ieder vloeide naar den
prachtigen tempel, om de eerdienst van
jehova te verrigten of te beschoawen.
De wijsheid had vele beminnaars: agur
(•} i Kon. X en XL