Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS.
03
het verlof van den Koning hiram (den bond-J d. TT-
genoot en vriend van david en Salomo) , 2924—
werd aangevoerd. De heuvel Moria was^^^^'
de plaals in Jeruzalem^ waar dit prachtig
gebouw opgetrokken werd, dat, in zeven
en een halfjaar, door tachtig duizend werk-
heden voltooid, en op eene ongemeen luis-
terrijke wijze ingewijd zijnde, alles in
pracht en schoonheid te boven ging, waar-
door het elks bewondering lot zich trok (*).
VI, Salomo verzekerde, door eene wijze
regering en gemaakte verbonden met an-
dere volken, de rust aan zijn Land en
den bloei aan zijne onderdanen. Hij ver-
sierde Jeruzalem nog meer, dan zijn va-
der gedaan had. Zijne wijsheid en de pracht
van zijn Hof werden zoo beroemd, dat vreem-
delingen er van wisten le spreken, waardoor
ook eene Koningin uit bewogen werd,
zelve naar Jeruzalem Ic reizen, om er oor-
en ooggetuige van te worden; maar toen
ook verzekerde, dal de uitkomst van hetgene
zij gehoord en gezien had, hare verwachting
nog verre overtrof.
Salomo bragt niet alleen allen luister Wij.-
in de openlijke eerdienst, maar ^^
zelf ook een godsdienstig man. Een' ge-
ruimen lijd bleef hij, zelfs te midden zij-
ner grootheid, een vereerder van wijsheid
en deugd. Hij leide zich toe op eene
naauwkeurige natuurkunde, op de wijsbe*
geerle en kennis van het menschelijk hart.
Het Boek der Sp?'eulcen en de Prediker
zijn zeer uitmuntende bewijzen van salomo''s
gevoel, denkwijze en bekwaamheden, als
roem van
salosio.
n 1 Kon. II, TS. 12-lX.