Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
62 B IJ B E L S C II E
J. d. W. raamd, en daarfoe reeds vele bouwstoffen
2924— verzameld, om, in plaats van den beweeg-
3419. baren tabernakel, een vast gebouw voor de
openbare Godsdienst (e Jeruzalem te stich-
ten; — de gedurige oorlogen, waarin hij
gewikkeld was, belemmerden de uitvoering
biervan; weshalve hij, op Goddelijtten last,
dit zijn' zoon salomo aanbeval,
David was een uitmuntend Dichter, ja zelfs
een Profeet, waarvan zijne overgeblevene
Psalmen getuigen; in deze heerschen de
edelste gevoelens van godsvrucht en helden-
moed, de schoonste uitzigten in de toekomst;
terwijl dit alles uitgedrukt is in de fraaiste
bewoordingen, met de vlugt van eene edele
en zoetvloeijende dichtkunst (*).
Saiomo V, Salomo werd in zijns vaders plaats
wordt Koning, vindende, bij zijne komst tot den
Koning, ^PQQP^ alles in rust en vrede, welke hij nog
zocht te bevestigen door een huwelijk
^™'mef de dochter van den Egyptischen Koning,
^ ' Zijn eerste gebed tot Gon was, om in alTe
J. 2984.gevallen wijsheid te bezitten; deze kreeg hij
in een^ uitgebreiden zin, en gaf hiervan
reeds een verwonderenswaardig blijk in de
uitspraak van een vonnis over eene zaak,
weltte zeer moeijeiijk en schier onmogelijk
om te beslissen scheen. — Bij deze wijsheid
gaf god hem ook rijkdom en aanzien.
Vervolgens vervulde salomo de belofte, aan
zijn* vader gedaan, en liet den tempel bou-
wen, waartoe de bouwstoffen, door david
verzameld, gebruikt werden; terwijl er een
nog veel grooter voorraad, met eene menigte
werklieden en kunstenaars, van Tyrus^ door
(•) 2 Sam. Yin. 1 Chron. ÏYII.