Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 01
hel Rijk merkelijk vergrooMe en deszelfs J- d. W.
grenzen lol Egypte en den Euphraat uil-2924—
breidde. ^419.
De brave david had echler ook zijne zwakke
zijde: hij maakte zich aan zeer groot kwaad
schuldig, waarvan hij de onaangename ge-
volgen, op de treurigste wijze, ondervond;
onder andere ver oor zaak ten sommige zijner
kinderen hem veel verdriet, ais ammon en
aïtsalom, welke laatste een geweldig oproer
tegen zijn' vader ondernam; doch na eeni-
gen tijd werd dit oproer gestild, waarbij
absalom, tot davms smart, het leven verloor.
In het laatst van zijn leven wierp adoma
zich, legen des vaders zin, als Koning op;
dit was intusschen van korten duur, daar
david hierloe zijn' zoon salomo bestemd
had; aan welken hij nog eenii^e bevelen gaf,
en korf daarna, in den ouderdom van ze-
ventig jaar, stierf
IV. De verdiensten van david waren groot. Yerdien-
Hij voerde niet alleen de gelukkigste oor-sten van
logen ter uitbreiding van zijn Rijk, maar^^vi®-
bevorderde hierdoor ook een"* aanmerke-
lijken bloei onder het volk. Hij versierde
Jeruzalem (welke thans de hoofdstad van het
Rijk werd) op eene prachtige wijze, waar-
toe hij zelfs bouwkundigen, kunstenaars en
bouwstoffen uit Tyrus liet komen. Hij bleef
op den troon nederig, en vergat zijne af-
komst niet. Gaarne erkende hij zijne mis-
stappen, betreurde die hartelijk, en
maakte goed, hetgene er door bedorven was,
zooveel hij kon Ten blijke van zijne liefde
voor de Godsdienst, had hij een plan be-
C) 2 Sam. I—XXIV. 1 Kon. I en II, vs. 1 —11.