Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
CO
bijrelsghe
J. d. W.onderdrukker werd, hoe meer de laatste
292'i— in aanzien en manschappen won, met welke
^^IQ 1 •• 1 rr ' . ,
o-»!^. ijij eene en andere gewigtige overwinnmg
voor de Israëlieten behaalde Saul ging ech-
ter voort met david le vervolgen, die een-
en andermaal gelegenheid had, om saul van
bet leven te berooven; maar liever verkoos
te vlugten (nu eens naar eene verborgene
plaats in het Land, dan weder buiten 's lands),
dan den Koning to dooden.
In een' volgenden veldslag, tegen de
Filistijnen, sneuvelden saul en jonathan, het-
welk david met de grootste droefheid ver-
vulde, en bij welke gelegenheid hij een tref-
fend treurdicht opstelde (").
David Hl- David werd terstond door den stam
wordt juda als Koning erkend, terwijl da ove-
Koning, rige stammen jisboseth, een'' zoon van
saul , aanstelden. Dit duurde slechts zeven
J. 2944.jaar; want een burgerkrijg ontslaande, werd
jisbosetii gedood, en david tot Koning
over het gansche volk verkozen. David
verdiende dezen naam met regt: het ge-
deelte van Jeruzalem, den heuvel Sion,
welke tot hier toe in de magt der Jebuzieten
geweest was, veroverde hij, en bragt de
ark des verbonds derwaarts; bouwde voor
deze een huis, en in de nabijheid hiervan
voor zich een paleis. Vervolgens zette
hij aan de openlijke Godsdienst, door
zang en spel, meer luister bij, en de
Staatsinrigting werd hervormd; hij voerde
met roem vele gelukkige oorlogen tegen de
Filistijnen, Moabielen, Syriers, Edomieten,
Ammonieten en vele andere volken, zoodat hij
C) 1 Sam. XYl-XXXI.