Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
V O O H B E R I (i T.
s cit Geschiedenis, door alle tijden vau best ha-
vi/tg heen^ het gelukkigste middel^ om kinderen^ of
geheel zinnelijke nicnschen^ datgene te leeren, wat
hunnen geest versieren of hun hart verbeteren kan^
geen wonder ^ dat de Maatschappijn onder hare overige
poginge/iy ook dit vermogend middel te baat nam^ om
haar oogmerk^ zoo zeer met de genoemde bedoeling
instemmende^ te bereiken; reeds gaf zij^ te dien einde,
in den jare 1799, het Eerste Stukje van het Kort
Begrip der Algemeene Geschiedenis, gevolgd naar
dat van n. ccras en j. m. Schröck, in het licht^ dan,
vermits in hetzelve niet verder^ dan als een onderdeel^
de Bijbelsche Geschiedenis kon behandeld worden,
oordeelde zij het van belang ook deze ^ afzonderlijk,
als eene Prijsstoffe op te geven^ overtuigd, dat de
verlichting y hierdoor in den geest van minkundigen
verspreid, en allerbijzonderst in dien van het aanko-
mende geslacht f niet weinig kan toebrengen tot het
regte verstand van deze Goddelijke bron van deugd
en ware wijsheid.
Het mögt den Heere bernärdds verweij gelukken,
ook hiervan den Gouden Eerpenning weg te dragen,
en dus op denzelfden dag twee bekrooningen te ont'
vangen {*).
{*) De hier bedoelde tweede is voor liet Werk, uitge-
geven onder den titel: De Godsdiensty geen teleisel voor
geoorloofd vermaak.