Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 59
Ammonieten en Edomieten behaalde, bij de-J. d.W.
welke zijn zoon jonathan altijd naast zijne2924—
zijde streed, en zich dapper gedroeg. 3419.
Door zijne troonsbeklimming echter hoog-
moedig geworden, vergat hij de ware deugd
in zijn gedrag; hij was ongehoorzaam aan
god, die hem bevolen had, de erfvijanden
der Israëlieten, de Amalekieten, uil te roei-
jen, helgcne hij slechts gedeeltelijk deed, en
zich zeiven hierbij verrijkte. Samuel maakte
hem daarom ook bekend, dat de troons-
opvolging niet in zijn geslacht zou plaats
hebben, ja zelfs een ander, nog bij zijn
leven, tot Koning zou worden aangesteld.
Inderdaad voer samuel voort, om davïd,
den zoon van isaï, uit den stam jüda, op
hel onverwachtst in het geheim lol Koning
Ie zalven (*).
II. Saul verviel, kort daarna, in eene ünru»-
hevige zwaarmoedigheid. Hierdoor kwam
david aan hel Hof, en herstelde den
ning door zijne zang- en speelkunst, waar-^""^
door, gelijk ook door de bezorgde over-
winning op de Filistijnen, als een gevolg
van het verslaan van goliath, david zoo
zeer bij saul in achting kwam, dat hij
hem zijne dochter tol vrouw gaf. Weldra
nam dit echter eene ongunstige wending,
en david moest voor saul vlugten; ter-
wijl diens zoon jonathan met david
eene vriendschap sloot, en aan hem be-
toonde, waarvan men nooit voorbeeld vond.
Hierdoor zag het er in het Land niet
best uit. Saul en david hadden beiden hun-
nen aanhang, en hoe meer de eerste een
(•) 1 Sam. IX--XVL