Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
58 B IJ BELSCHE
V IJ F D E T IJ D V A K.
Van saul M zedekia; of van den eersten
Koning der Israëlieten tot aan de wegvoe-
ring in de Babylonische gevangenis.
Behelzende bijna vijf eeuwen*
Jaren der wereld 2924—3419. Vóór de
geboorte van ciibistus 1077—582.
Saül , 1. Samüel had tot nog loe den eisch
de eer&tevan hel Israëlitische volk, om een' Ko-
Koning pjpg (g hebben, niet ingewilligd, omdat
der Isra-^jj jj^ stpjjdig vond met hunne Slaatsinrig-
ling, wellie eene Godsregering was. —
Daar god evenwel zelf aan samuel beval,
aan des volks begeerte te voldoen, zoo
zalfde (naar de gewoonte dier tijden) hij
een^ schoonen, welgemaakten en rijzigen
jongeling lol Koning, wiens naam saul
was. Deze was eersl in hel geheim lot
dien post aangesteld; maar door eene bijzon-
dere dapperheid uitgemunt hebbende, werd
hij ook door het volk als hun eerste Koning
erkend. — Hij deed inderdaad veel lot wel-
zijn van hel Vaderland, daar hij de aan-
zienlijkste overwinningen op de Moabielen,