Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS.
57
zuiverheid van denktrant en daden aan-J-d» W.
kwam. — Zeer geschikt waren de wellen,^^pS—
die god aan Israël gaf, berekend naar hunne^^'^^-
behoeften, naar het Land, waar zij zou-
den wonen, en de volken, met welke zij
te doen hadden, — Alles liep intusschen uit
op de bewaring van de kennis des eenigen
waren gods.
4. Het regt, dat de Israëlielen hadden
om Kanaan in te nemen, laat zich best ver-
klaren uit de wijze en voor ons dikwerf
verborgene oogmerken van god, die de uit-
roeijing der Kanaänieten bevolen had, wegens
hunne verfoeijelijke ondeugden; terwijl het
regt des oorlogs loen medebragt, alle over-
wonnenen van het leven Ie berooven.
VRAGEN
beireffende de gemengde aanmerkingen ovei'
de geschiedenis van het vierde tijdcak,
L Hoe ontwikkelt zich in dit tijdvak
het doel van god met het Israëlitische volk,
en om welke redenen moesten zij zoo lang
in de woestijn blijven?
2. Was god niet, op eene bijzondere
wijze, het eenigste Opperhoofd van Israël? —
Wat moest hen daarvan overluigen, en hoe
noemt men deze wijze van besluur?
3. Waaruit blijkt de gepastheid van de
Godsdienst en de weiten der Israëlieten,
en welke was de grondslag van die beiden?
4. Welk regt hadden de Israëlielen, om
Kanaän te veroveren?