Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 55
J. d- W.
2508—
2924
gemengde aanmerkingen
over de geschiedenis mn het vierde tijdvak,
1. In dit tijdvak ontwikkelt zich het Ontwik-
doe! van god met het Israëhtische volk ke'ing
meer en meer. De afzondering, in het*^"*^®®®
vorige tijdvak, met een enkel geslacht
gönnen, werd niet alleen voorlgezel, "^^^''israëlie-
ook uitgestrekt tot een geheel volk, om^gQ^
daardoor de kennis van den waren
god te bewaren. Door een veertigjarig
verblijf in de woestijn, moesten de Israëlie-
ten tot dit groote oogmerk geschikt ge-
maakt, en als een bijzonder volk gevormd
worden. Zij waren, uit Egypte komende,
door de slavernij nog te bloohartig, om
de Kanaänieten met dapperheid te kunnen
overmeesteren; daarom kwamen zij niet
terstond in dat Land. Daarenboven moesten
zij, door onderscheidene ontmoetingen, van
de afgoderij afgeschrikt, en op de kennis
van den eenigen god opmerkzaam gemaakt
worden, daar zij niet alleen deze kennis
moesten bewaren, maar ook de stamvaders
zouden opleveren van den Zaligmaker; wes-
halve elk volk bij de bewaring en vorming
der Israëlieten belang had.
2. Om deze redenen moesten zij god De
beschouwen als hunnen bijzonderen Koning;Godsre-
niet in een' algemeenen zin met alle men-
sehen, maar op éene wijze, zoo als j^g^jg^
geen ander volk plaats vond. De roeping van ^^^
hunnen voorvader abraham; — de lotge-