Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 51
len. — Na den dood van jozua vervielen J. d. TV.
de Israëlieten, door het voorbeeld der Ka-^^P^—
naanieten, gedurig tol afgoderij, zelfs lol"^-^-
de gruwelijkste en wellustigste soort, —
De ware Godsdienst bleef echter bewaard;
waartoe de groote menigte Priesters en
Levieten zeer nuttig was. Vele brave Rig-
ters, en vooral do deugdzame samüel, die
ook een Profeet was, waarschuwden het
volk ten sterkste daartegen, en zochten
er hen van af te brengen. — De zeden wer-
den, door het voorbeeld der Kanaanieten,
en door de afgoderij, die zelfs ondeugd
vorderde, nog meer verergerd. — In de
woestijn, maar nog meer naderhand, zag
men weieens de treurigste blijken van wel-
lust, moord, brooddronkenheid en andere
ondeugden.
XIV. De kunsten stonden in dit tijdvak Toe-
in hoog aanzien bij de Joden. Hetgene zij »land van
in Egypte geleerd hadden, werd naderhand*^""®'®"
nog beoefend. In de woestijn kwam hun®"^^®"
dit reeds te pas bij het maken van
tabernakel, die onder het opzigt van tweepe^^
groote kunstenaars, oholiab en BEZALEëL,
vervaardigd werd; — de beeldhouw-, schil-
der- en teekenkunst, de tapijtweverij, het
bewerken der metalen en het snijden der
edelgesteenten moesten hierbij in aanmerking
komen. Naderhand maakten de inwoning in
Kanaan en de hieruit volgende behoeften
het noodzakelijk, dat deze kunsten bekend
en beoefend bleven.
De wetenschappen werden geenszins ver-
waarloosd; — de Vaderlandsche Geschiedenis
werd nu reeds meer geregeld beschreven,
waarvan het Boek jozua, der Higteren en
4*