Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
50 BIJBELSCHE
J. d. W. XII. In den tijd van eli was Samuel
2508— geboren, die in zijne jeugd reeds sterke
2924. bewijzen van braafheid gaf, en opgebragt
werd naar de voorschriften van de Gods-
dienst. — Door god zeiven verordend tot
Rifiter- behaalde hij op de Filistijnen (na-
eindevan^^^ zij reeds van zelve de verbondsark had-
de rege- teruggezonden) eene volkoniene over-
ring der winning; terwijl dit volk, zoo lang Samuel
Bißters, leefde, niet weder iets tegen hraël onder-
nam. Samuel nam zijn ambt met de uiter-
ste naauwgezetheid waar, reisde zelf door
het Land, om elk regt te verschaffen, en
maakte zich dus bij een' ieder bemind.
In zijn' ouderdom, alles zelf niet meer
kunnende waarnemen, stelde hij zijne zonen
tot medehelpers aan; welke echter, niet zoo
braaf als hun vader zijnde, bij het volk
den wensch deden opkomen, om eene an-
j 2920.^^''® soort van regering, en, gelijk hunne
'naburen, een' Koning te hebben.
Zoo hield dan thans de regering der Rig-
ters, die vijftien in getal geweest waren,
en welke meer dan drie honderd jaren ge-
duurd had, bij het einde van dit tijdvak,
op (*).
Gods- XIlI. Wat de Godsdienst betreft, tot
dienst en aan den dood van jozua bleef die zui-
Ecden in ver; zij was nu meer door voorschriften
dit tijd- geregeld, en het uitwendige aan vaste tij-
den en aan eene heilige plaats verbonden. —
Reeds nu en dan kwam er wel bij het volk
eene neiging tot afgoderij, welke zij in
Egypte gezien hadden, boven. — God stuitte
echter dit kwaad altijd in de beginse-
(•) 1 Samuel 1—VUL