Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS.
49
tot Bestuurder van het volk op, die, eenJ d. W.
ondeugend man en dwingeland zijnde, slechts^-^P^ —
drie jaar regeerde, en opgevolgd werd door^^*^^'
thola, welke drie en twintig, en daarna
door jaïr, die twee en twintig jaar het be-
wind voerde {*).
XI, De Israëlieten achttien jaar door de Ter-
Ammonieten gekweld zijnde, werd JEFTA^^lg der
hun verlosser, die de onvoorzigtigheid
eene roekelooze gelofte te
door hij het onheil zijner
veroorzaakte. Op dezen volgden
doen, waar-
dochter
eüsan,
eenigste
temsscn
onder de
Jtigters,
elon en abdon. - Voorts op eene ge-
welddadige wijze door de f'ilistijnen aange-
vallen en gekweld zijnde, kwam de be-
ruchte SIMSON als Held opdagen; deze
was beroemd wegens eene buitengewone
ligchaamskracht, waardoor hij vele dingen
deed, die bijna onmogelijk schenen. Daar
simson niet naauwgezet in de Godsdienst,
van geen deugdzaam gedrag en aan den
wellust overgegeven was, kwam hij einde-
lijk in de magt der Filistijnen, op welke
hij echter, door zijn* dood, eene groole
overwinning behaalde.
Na simson volgde de Hoogepriester eli ,
die tevens Rigter was; hij berispte zijne
ondeugende zonen niet, weshalve hij gods
ongenoegen over zich berokkende. De Fi-
Hstijnen vielen in het Land, doodden zijne
zonen, en namen de ark des verbonds
mede. — Eli, dit hoorende, schrikte zooda-
nig, dat hij achterover viel en stierf (f).
C) Rigl, III—X, vs. 1—5, en het Boek ruth-
(t) Rigt. X, VS. 6-XYL
4