Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
48 II U B E L S C 11 E
J. d.W. beeld, tot afgoderij en ondeugd verleid
2508— werden (*).
2924. X. Zoo dikwerf er een vijandelijke aan-
j^gjj val plaats had, kozen de Israëlieten zich
stelling. bekwaam man uit hun midden, die
yan levens Opperbesltiurder en Legerhoofd was
Rigters. en den naam van Rigter droeg. — Oth-
J. 2569. NiëL, uit hel geslacht van kaleb, was
de eersle, die de Israëlieten verloste uit de
magt des Konings van Mesopotamië, —
waarna hij nog veerlig jaar in het bestuur
bleef. — Hierop achttien jaar gezucht heb-
bende onder hel juk van eglon, een' Ko-
ning der Moabieten, werden zij hiervan
door eiiud bevrijd. Samgak overwon zes
honderd Filistijnen. Naderhand werden de
Israëlieten, zelfs onder het beleid van de
Heldin deiiora, verlost van den overlast
van jabin; waarop eene rust van veertig
jaar volgde.
Gideon, een jong, maar dapper en
deugdzaam man, werd zóó door god ge-
holpen, dat hij, met slechts drie honderd
mannen, eene volkomene overwinning op
de Midianieten en Amalekieten behaalde. —
In dezen tijd kwam ruth, eene Moabiti-
sche weduwe, met bare Joodsche schoon-
moeder in het Joodsche Land, nam de
Godsdienst der Joden aan, on hertrouwde
hier met boaz, uit wiens geslacht david
voortkwam. — Gideon bezorgde het Land
eene vrijheid van veertig jaar, en wei-
gerde het aanbod, om de regering erfe-
lijk in zijn geslacht te hebben. — Na zijn'
dood wierp zijn zoon abimelech zich
(•) Rigt. I-III.