Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
G E S C II I E D E N ï S. 41
den Israëlieten gods betoonde hulp en ze-J. d. W.
gen; vermaande hen lot gehoorzaamheid
Hem, — en stierf, oud zijnde honderd en-^*^^^'
lien jaar (*). Jozua
IX. (ioDS beloften, aan ahbaiiam ge- sterft,
daan, aan jacob herhaald, waren thans2568.
vervuld; hunne nakomelingen woonden in
het welgelegene en vruchtbare Kanaan niet stand der
meer als omzwervende herders, maar als Israëlie-
een gevestigd volk- ten na
Na Jozca's dood was er geen algemeen
Opperhoofd, of plaatsbekleeder van god ,
dan de Hoogepriester; elke stam werd
door zijne Oudsien bestuurd. Spoedig kwam
er echter eenige onrust opdagen. Al
de Kanaünieten waren niet te ondergebragt;
vele woonden nog aan de oevers der
Middellandscke Zee en op andere grenzen,
onder welke de magligc Filistijnen; — een
gedeelte van Jeruzalem zelfs was nog in
handen der Jebuzieten. God had, evenwel,
de geheele uitroeijing van dil afgodisch
zedeloos volk bevolen; JOztA had, we-
gens ouderdom, dat werk niet kunnen
voortzetten, maar toch eiken stam aan-
geraden, er mede voort te varen. —
Behalve de stam jüda en simeon, was
niemand daartoe gewillig; ja verscheidene
stammen maakten zelfs een verdrag met de
Kanaünieten, hetgene veroorzaakte, dat zi ,
naderhand door hen aangevallen zijnde, de
treurigste gevolgen van hunne ongehoor-
zaamheid ondervonden; waarvan nog wel
het ergste was, dat zij, door hun voor-
(•) Het boek jozva.