Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
K IJ b E L S C H E
J- d. W.
2508— eenna:
2924. Lnd
van JO-
zuA, engemaakt
inneminggroolen
van K
nadn,
VII!. JozuA, het opperbevel en de re-
over het volk aanvaard hebbende,
terstond verspieders naar Kanann;
y , na hunne terugkomst, deed hij het leger
erng- ^Jqqj. Jordaan trekken, in welke, door
S „„„ wonderwerk van god , eene droogte
was, —• welk wonder reeds een'
schrik onder de inwoners van Ka-
van Ka-naan verspreidde. — Het eten van het
manna hield nu op; de Israëlieten werden
besneden, en vierden het Paaschfeest,
Voorts was jozüa gelukkig in de ver-
overing van het Land. — Te Jericho vie-
len , door gods magt, de muren bij, of
door eene aardbeving om; — en door het
schrander overleg van jozla werd de stad
Al ook weldra vermeesterd. In een' ge-
duchten veldslag behaalde hij eene overwin-
ning op vijf Vorsten, die zich te zamen te-
gen "
de overige niet
zoodal jozua, in
hem verbonden hadden; hetgene aan
den moed benam,
korten tijd, de meeste
weinig
plaatsen in zijne magt, en een en
Koningen overwonnen had.
Nu verdeelde hij dit overwonnen
bij het lol, aan den overigen
dertig
stam
azer
dan,
van
en
de
negen
zebilon, issasciiar
gedeelte
Land,
hal ven
stammen,
, efraïm,
simeon; terwijl
eiken stam een
overal onder-
van manasse
naftall,
benjamin , juda en
den stam levi in
werd ingelijfd, om
WIJS in de Godsdienst en de Landswetten
te geven, en, bij beurten, de eer-
dienst in den tabernakel (die te Silo,
midden in het Land, geplaatst werd) waar
Ie nemen.
JozuA herinnerde, kort vóór zijn' dood,