Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
44 B IJ K E L S C II E
J. d.W. de mogelijkheid om het in te nemen (of-
2508— schoon jozua en kaleb dat eenigzins ver-
zachtten) gegeven hadden,
Veerlig jaar in deze woestijn rondge-
zworven hebbende, wilde mozes nu gaarne
terstond van Kades naar Kanaan trek-
ken. — De Moabieten echter den door-
togt door hun Land den Israëlieten wei-
gerende, waren deze genoodzaakt, hoezeer
met grooten tegenzin, een omweg te
maken.
Nu weder met andere Vorsten te doen
krijgende, die hen insgelijks niet wilden
laten doortrekken, versloegen zij twee van
deze, met namen siiioN en og. Eene krijgs-
list der Midianieten, die de Israëlieten door
ontucht wilden bederven, berokkende eene
groote ramp en sterfte onder Israël, nadat
een ander middel, om hen door zekeren
bileam te vervloeken, mislukt was. Nader-
hand echter werden de Midianieten overwon-
nen, en nu had mozes het Land ten oosten
van de Jordaan (het Overjordaansche Land
genoemd) reeds ingenomen; weshalve hij
dit ook toedeelde aan de stammen van
ruben en gad en aan de helft des slams
van manasse, onder voorwaarde, evenwel,
dat zij met de overige stammen over de
Jordaan trekken en het Land zouden helpen
vermeesteren (*),
Dood VII. Mozes gevoelde zijn einde naderen;
en ver- hij deed nog do hartelijkste vermaningen
diensten ggp [j^t volk, dat hij veertig jaar geleid
van MO- gj^ geregeerd had; en ofschoon hij reeds
voorheen zeventig Regenten over de stam-
(•) Numeri XXTJI- XXXIIL